Konstituirano Vijeće seniora PGŽ

97
vijeće seniora pgž

U sjedištu Primorsko-goranske županije održana je konstituirajuća sjednica Vijeća seniora PGŽ.

Za predsjednicu Vijeća jednoglasno je izabrana Gordana Stolfa, a za zamjenika Goran Petrc. Stolfa se zahvalila na izboru i naglasila kako će bogato iskustvo članova Vijeća zasigurno doprinijeti uspješnom radu ovog tijela. Do izbora predsjednice, sjednicom je predsjedavao zamjenik predsjednika Županijske skupštine PGŽ Ivan Jakšić koji je ovom prilikom čestitao predsjednici i zamjeniku na izboru.

Vijeće seniora je radno tijelo Županijske skupštine koje raspravlja o pitanjima koji su od interesa za seniore i za unapređenje položaja seniora na području PGŽ. Vijeće čini devet članova, a mandat traje dvije godine.

Komentari