Konačni prijedlog izmjena Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči upućen Gradskom vijeću

60
dpu naselja srdoči

Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje sa 77. gradonačelnikovog kolegija upućen je konačni prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela naselja Srdoči.

Izmjenama i dopunama Plana predlaže se korigiranje obuhvata Plana s obzirom da su se u južnom dijelu Plana preklapale granice DPU Srdoči i DPU Martinkovac, prenamjena planiranih prometnica u javne zelene površine, usklađivanje s prometnim rješenjem iz DPU trgovačkog područja Martinkovac, u dijelu raskrižja Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka, kao i utvrđivanje prostornih i ostalih uvjeta gradnje za gradnju građevina na nekoliko građevnih čestica uz formiranje nekoliko čestica. Ujedno se predlaže planirati izgradnja podzemne etaže za garažu planirane poslovno-stambene građevine i druge izmjene.

U sklopu postupka donošenja plana provedena je javna rasprava tijekom koje je pristiglo 19 primjedbi, od kojih je šest prihvaćeno ili djelomično prihvaćeno šest primjedbi.

Od 27. svibnja zaprimanje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija za uvođenje IT sustava i aplikacija u poslovanje

Na temelju zaključka gradonačelnika Marka Filiipovića, objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje. Nepovratne potpore dodjeljuju se poduzetnicima za troškove uvođenja digitalnih alata u poslovanje, a sve sa ciljem unaprjeđenja odlučivanja, upravljanja, odnosno poboljšanja poslovnih procesa. Za realizaciju Javnog poziva u proračunu Grada Rijeke u 2024. godini osigurano je 120.000,00 eura. Potpore se odobravaju u visini od 50% prihvatljivih troškova, a u iznosu od najmanje 300,00 eura do najviše 2.700,00 eura. Prijave na Javni poziv zaprimaju od 27. svibnja 2024. godine u 08,00 sati do 14. lipnja 2024. godine do 16,00 sati.

Dodjela subvencija poduzetnicima u okviru ovog javnog poziva dio je Općeg programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke kojeg čini ukupno 11 mjera.

Od 2008. godine, od kada se potpore poduzetnicima dodjeljuju putem ove mjere, Grad Rijeka dodijelio je 551 potporu u iznosu od 823.517,00 eura (protuvrijednost 6.204.788,86 kuna).

To je ujedno i najveći broj potpora dodijeljen putem neke od mjera sistematiziranih u okviru Općeg programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke kojeg čini ukupno 11 mjera, a u četvrtak kreće Javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora odnosno za prvu od spomenutih mjera.

Prema predviđenom i već najavljenom rasporedu objave Poziva, polovicom lipnja biti će objavljen Javni poziv za mjeru Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, dok će  se Javni poziv za preostale mjere objavit do sredine rujna ove godine.

Za sve mjere putem kojih Grad Rijeka subvencionira poduzetnike, odnosno dodjeljuje nepovratne potpore, za 2024. godinu u Proračunu je osigurano više od pola milijuna eura (516.820,00 eura).Usvojen je niz odluka koje se odnose na gospodarenje gradskim poslovnim prostorima, stanovima, javnim površinama i prometnicama.

Informacija o provedenim aktivnostima radi utvrđivanja lokacija zajedničkih spremnika za sakupljanje komunalnog otpada

Gradonačelnik Filipović prihvatio je informaciju o provedenim aktivnostima radi utvrđivanja lokacija zajedničkih spremnika za sakupljanje komunalnog otpada na površini javne namjene za potrebe uspostave sustava individualnog sakupljanja komunalnog otpada. Donesen je zaključak o dvije zamjenske lokacije za postavu zajedničkih spremnika u Mjesnom odboru Zamet, na području kojeg je u tijeku podjela odgovarajućih kartica/ključeva korisnicima.

Komentari