Koliko će koštati obnova broda Galeb?

93
galeb

Na Aktualnom satu 26. sjednice Gradskog vijeća, Danijel Imgrund (HDZ) postavio je pitanje hoće li obnova broda Galeb koštati više od 100 milijuna kuna odnosno 13,3 milijuna eura?

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio kako je brod Galeb proglašen kulturnim dobrom Republike Hrvatske od strane ministra kulture Bože Biškupića kojeg je u Vladu RH imenovao tadašnji premijer Ivo Sanader te kako ga je Grad Rijeka kupio i odlučio obnoviti u sklopu velikog europskog projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“. Dodao je kako je činjenica da obnova traje dulje od planiranog, ali kako je uvjeren da će brod kada bude završen podići atraktivnost Rijeke kao turističke destinacije te kako će uložena sredstva u njegovu obnovu, kroz kulturnu i turističku ponudu, biti valorizirana u budućnosti. Dodao je i kako je već pisano odgovarao na to pitanje te kako su u pisanom odgovoru navedeni svi iznosi vezani uz ugovore kojima je regulirano pitanje obnove broda.

Vijećnik Imgrund je odgovorio da mu je jasno da se bježi od jasnih odgovora na pitanje te je podsjetio da je u Galeb od 4. prosinca 2007. pa do kraja 2016. godine uloženo 10,2 milijuna kuna, da je 2017. uloženo 1,3 milijuna kuna, 2018. godine 1,5 milijuna kuna, 2019. godine 1,05 milijuna kuna, zatim 2020. godine 20,8 milijuna kuna, 2021. godine 18 milijuna kuna što znači da je do sada uloženo 54,589,976 milijuna kuna. Dodao je kako mu fale podaci o uloženim sredstvima za 2022. i 2023. godinu i planirani troškovi za 2024. godinu te je te podatke zamolio da mu se dostave pisanim putem.

Komentari