KBC Rijeka dobio novi referentni centar Ministarstva zdravstva

53

Rješenjem ministra zdravstva Vilija Beroša Klinici za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli KBC-a Rijeka dodijeljen je naziv „Referentni centar Ministarstva zdravstva za primjenu ultrasonografije u anesteziologiji i intenzivnoj medicini“ na vrijeme od pet godina. Novi centar već je deveti referentni centar u KBC-u Rijeka što našu ustanovu svrstava u sam vrh hrvatskog zdravstva.

Ultrasonografija se kao dijagnostička ili terapeutska (interventna) koristi rutinski na riječkoj klinici od kraja osamdesetih godina prošlog stoljeća. Danas se u svakodnevnom radu na Klinici za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli rutinski primjenjuju svi segmenti ultrasonografije, od ultrazvučne dijagnostike pluća, abdomena i urogenitalnog sustava, preko transtorakalne i transsofagenalne ehokardiografije do ultrasonografije u regionalnoj anesteziji ili najmodernijih oblika njezine primjene u perioperacijskoj medicini kao i najsloženijih procedura interventne ultrasonografije.

AR1

Riječka klinika posjeduje odgovarajući prostor i medicinsku opremu, ima 24 kreveta u 3 jedinice intenzivnog liječenja na dva lokaliteta i pokriva 27 anestezioloških radilišta na 3 lokaliteta. Ukupno raspolaže s 8 ultrazvučnih aparata.

O ovom velikom priznanju danas su novinarima govorili ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. Alen Ružić, predstojnik Klinike za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli prof. dr. Alen Protić, pročelnik Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci prof. dr. Alan Šustić i glavni tehničar klinike Josip Brusić. 

Komentari