Kakva je terapija za manjak medicinskih sestara i liječnika u Primorsko-goranskoj županiji?

24

Na održanoj 12. sjednici Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije bilo je govora i o ozbiljnom manjku medicinskih sestara i liječnika.

Iznesen je podatak da će do 2023. godine ukupni broj zdravstvenih radnika – liječnika koji će napuniti 65 godina biti 127.

Istaknut je problem medicinskih sestara kao kadra kojeg trenutno najviše nedostaje u mreži, kao i doktora medicine obzirom na visoku starosnu dob velikog broja liječnika. Problem je potrebno rješavati na svim razinama, a Savjet za zdravlje će ubrzo planirati sljedeću sjednicu, upravo s namjerom da se definiraju mjere koje bi pomogle ovu kadrovske probleme u zdravstvu.

Važno je senzibilizirati stanovništvo na deficit ovih kadrova jer su domicilni mladi ljudi u iznimno malom broju zastupljeni u školovanju za zdravstvena zanimanja, posebno doktora medicine.

Savjet za zdravlje na čelu s predsjednicom Romanom Jerković poručuje kako je problem kadrova nešto što zahtijeva sustavno promišljanje i mjere  jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i nacionalne razine, jer parcijalna rješenja i sporadične intervencije neće donijeti prava rješenja.

Komentari