Iva Rinčić: “Ne pristajemo na ucjenu povećanja gradonačelnikove plaće”

139
marko filipović

Donesena odluka o određivanju plaće gradonačelnika i njegovih zamjenika

Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove Marijan Vundać pojasnio je kako se ova odluka predlože prvenstveno kako bi se ispunila zakonska pretpostavka i mogle povećati plaće službenika i namještenika gradske uprave. Naime, Zakonom o plaćama u lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi postavljen je okvir unutar kojeg se određuje plaća službenika i namještenika. Tako je zakonom propisano da se plaća pročelnika upravnog tijela, bez uvećanja za radni staž, ne smije odrediti u iznosu većem od umnoška osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika koji svoju dužnost obnaša profesionalno u istoj jedinici lokalne samouprave.

Ovom odlukom se plaća gradonačelnika izjednačuje se s plaćom gradonačelnika drugih većih gradova odnosno gradova sjedišta županija, odnosno Osijeka, Splita, Zadra, Pule i Varaždina. plaće gradonačelnika i zamjenika nisu se korigirala od 2015. godine, a tada je u odnosu na 2011. godinu plaća bila smanjena za cca 14% stoga su plaće sada manje nego što su bile 2011. godine. To će ujedno omogućiti pregovore o kolektivnim ugovorima oko osnovice.

Odluka je o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke nakon poduže rasprave usvojena je s većinom od 19 glasova.

Nezavisna vijećnica Iva Rinčić tim se povodom oglasila priopćenjem koje donosimo u nastavku:

“Naš Klub vijećnika Akcija mladih, Unija Kvarner, Maša Magzan i Iva Rinčić glasao je suzdržano na prijedlog odluke o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke.

Bilo je nemoguće podržati ovaj prijedlog jer:

NE dajemo zeleno svjetlo (ne)radu gradonačelnika.

NE prihvaćamo šestomjesečno izvješće o (ne)radu gradonačelnika.

NE podržavamo „novi ritam grada“ čiji je tempo lento umjesto vivo, usporen je umjesto dinamičan, umrtvio je grad umjesto da ga razbudi.

NE vidimo da gradonačelnik radi za dobrobit građana nego više figurira kao Barbie.

NE pristajemo na ucjenu; da je povećanje gradonačelnikove plaće preduvjet da bi se mogle povećati i plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Rijeke. Dapače, voljeli bismo da je pred vijećnike paralelno s prijedlogom odluke o povećanju gradonačelnika došao i povezani prijedlog novih plaća djelatnika gradske uprave.

NE zato što su takve ucjene modus operandi Marka Filipovića koji je i na današnjoj sjednici ponovo pokušao podmetnuti odustajanje od preseljenja garaže Autotrolej sa Školjića, te proširivanje zelene zone te razvoj čitavog kvarta Školjić.

Za razliku od djelatnika koji svoje plaće zasluže, gradonačelnik, sigurna sam da će vas se većina složiti, baš i NE”,” poručila je Iva Rinčić.

Izvor: Iva Rinčić

Komentari