Hospicij Marije Krucifikse Kozulić iz Rijeke poslao donaciju Sisačkoj općoj bolnici “dr. Ivo Pedišić”

14

Kao pomoć potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije, Sisačkoj općoj bolnici “dr.Ivo Pedišić” poslana je vrijedna donacija medicinskih potrepština koju je prikupio kolektiv jedinog hrvatskog hospicija, Hospicija Marije Krucifikse Kozulić iz Rijeke.

Radi se o drugoj donaciji „malog kolektiva velikog srca“, kako je prilikom uručivanja donacije rekla ravnateljica Hospicija sestra Danijela Orbanić, namijenjenoj Sisačkoj općoj bolnici. Ova donacija posebno im je važna jer su, iskazujući solidarnost sa svim stanovnicima potresom pogođenog područja Banije odn. Banovine, uz nju, simbolički, zbog epidemioloških razloga, obilježili osmu godinu djelovanja jedine palijativne ustanove ovog tipa u Hrvatskoj.

Ravnatelj Opće bolnice u Sisku Tomislav Dujmenović, zahvaljujući na donaciji, osvrnuo se na posljedice potresa u kojem su oštećene gotovo sve bolničke zgrade, smanjen kapacitet bolnice, uništena brojna oprema inventar i lijekovi, zbog čega je svaka donacija dragocjena.

Sestra Orbanić rekla je da stanovnici porušenog područja neće biti zaboravljeni i da će se donacije prikupljati i dalje.

Komentari