Gradsko vijeće nije imenovalo vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke

239
17. sjednica Gradskog vijeća

Nakon što je na protekloj sjednici Gradsko vijeće razriješilo dosadašnjeg, a nije imenovalo novog ravnatelja Muzeja grada, na dnevnom redu današnje sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke našla se odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja. Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke za vršitelja dužnosti do izbora novog ravnatelja, na najduže godinu dana, predložilo je Darija Kulišića, prof. psihologije i sveučilišnog specijalista ekonomije.

Zakonom o muzejima propisano je da se za vršitelja dužnosti ravnatelja javnog muzeja može, bez provođenja javnoga natječaja, imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano zakonom te da se na tu dužnost može imenovati i osoba koja nije djelatnik javnoga muzeja.

U obrazloženju imenovanja stoji da Kulišić posjeduje bogato tridesetogodišnje iskustvo rada u kulturi i umjetničkoj djelatnosti, kao član upravnog tijela ili kao samostalni sudionik – autor. Kandidat je navedeno bogato i raznoliko radno iskustvo stekao unutar Art radionice Lazareti u kontinuiranom programskom radu koji obuhvaća suradničke i partnerske projekte s organizacijama i institucijama iz Hrvatske i međunarodno, baveći se organizacijom suvremenih umjetničkih, kulturnih i društvenih programa, njihovom produkcijom, provedbom i distribucijom. Kulišić posjeduje značajno radno iskustvo edukacije, medijacije i promidžbe, što je nužno za komuniciranje djelatnosti Muzeja te iskustva suradnje s raznorodnim dionicima civilnog društva u promicanju društvene odgovornosti, inkluzije i očuvanja kulturnih vrijednosti. Drugo je meritorna područje kandidata za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke, sektor lokalne samouprave u kojem posjeduje značajno upravljačko i iskustvo u upravnim tijelima u vidu samostalnog osmišljavanja i provođenja složenih strategija i projekata te rukovođenja financijskim poslovanjem.

Kako je kazao predsjednik Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke Petar Petrinić, za navedeni prijedlog glasali su kako predstavnici Grada Rijeke kao osnivača Muzeja, tako i predstavnici ustanove. Vijećnik SDP-a Kristian Čarapić naglasio je kako je predloženi kandidat dobio podršku i Radničkog i Stručnog vijeća Muzeja grada Rijeke.

U raspravi su vijećnici platforme Možemo! te nezavisni vijećnici Davor Štimac i Marin Račić naglasili kako smatraju da se radi o osobi koja nije dovoljno stručna za upravljanje muzejskom ustanovom. Vijećnik Nebojša Zelič (Možemo!) naglasio je kako su na protekloj sjednici glasovali za imenovanje Sabine Žigo, no da će na današnjoj sjednici ostati suzdržani i prepustiti odluku onima koji su predložili kandidata za vršitelja dužnosti i onima koji su glasovali protiv imenovanja Sabine Žigo.

Kako je glavni razlog što na protekloj sjednici nije za ravnateljicu imenovana Sabina Žigo isticana sumnja u legitimitet Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke, odnosno činjenicu da ga je imenovao gradonačelnik, a ne Gradsko vijeće, gradonačelnik Filipović je istaknuo kako je između dvije sjednice zatraženo mišljenje Ministarstva kulture, koje je potvrdilo kako Upravno vijeće imenuje gradonačelnik.

Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan naglasila je kako prijedlog kandidata za vršitelja dužnosti udovoljava Zakonu o muzejima, jer mora imati samo visoku stručnu spremu, dodajući kao je prošloj sjednici Gradskog vijeća ponuđena kandidatkinju koja zadovoljava svim uvjetima struke. Dodala je kao je Grad Rijeka u partnerskom, a ne svađalačkom odnosu sa zaposlenicima Muzeja.

Na protekloj sjednici Gradskog vijeća istaknuto je kako akti Muzeja nisu usklađeni sa Zakonom o muzejima. Zakon o Muzejima je stupio na snagu 29. lipnja 2018. godine, bio je rok 120 dana da se uskladi Statut, a ravnatelj Ervin Dubrović to nije učinio. U roku od ostalih šest mjeseci je trebalo uskladiti ostalih 15-ak akata, što također nije učinjeno. Revizija koja treba biti napravljena u muzeju svakih pet godina zadnji je put napravljena 2014. godine. Da demistificiramo stvari – prvi zadatak vršitelja dužnosti je urediti statut Muzeja. G. Kulišić ima izvrsno upravljačko iskustvo, poznaje pravne akte, upravljao je i rukovodio ustanovama, bio je pročelnik u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i smatramo da je vrlo kompetentna osoba da može preuzeti posao u dijelu – da donese statut i da raspiše natječaj za novog ravnatelja“, istaknula je zamjenica gradonačelnika Krpan.

S obzirom na to da Gradsko vijeće nije imenovalo vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja, vršitelja dužnosti imenovat će, sukladno zakonskim propisima, ministrica kulture i medija.

Komentari