Gradsko vijeće donijelo novu Odluku o komunalnoj naknadi

12

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke najviše se raspravljalo o prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi, koji je temelje na prijedlogu iz ožujka 2018. godine, a koji Gradsko vijeće tada nije prihvatilo.

Na području grada određeno je šest zona za stambene i garažne te šest za poslovne i proizvodne prostore, ovisno o opremljenosti komunalnom infrastrukturom, a područja zona određena su prema granicama mjesnih odbora.

Temeljem nove odluke nekima će se naknada smanjiti, a drugima povećati, pa tako za stan veličine 65 m² mjesečni iznosi variraju od smanjenja od 1,3 kune (Srdoči) do povećanja od 16,25 (Trsat).

Kako je u uvodnom dijelu istaknula pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, iznosi komunalne naknade nisu se mijenjali od 2001. godine, dok je  međuvremenu značajnim ulaganjima  povećan opseg komunalne infrastrukture, za čije održavanje je potrebno osigurati i dodatna sredstva.

Prema zakonu, prva zona je područje jedinice lokalne samouprave koje je najbolje uređeno i opremljeno komunalnom infrastrukturom, a za to područje koeficijent zone najviši i iznosi 1,00. Prva zona obuhvaća samo područje Korza.

Za razliku od prošlogodišnjeg prijedloga, a temeljem jučerašnjeg amandmana gradonačelnika, djelomično su izmijenjene zone, pa je tako Pašac iz treće prešao u petu zonu, a Orehovica, Svilno, Sv. Kuzam i Draga prešli su iz četvrte u petu zonu.

Odluka o komunalnoj naknadi usvojena je s 19 glasova za (Klub vijećnika SDP – LABURISTI – SDSS, Klub HSU – IDS, Klub PGS, Klub HNS i nezavisni vijećnik Marinko Koljanin), tri vijećnika Kluba vijećnika Liste za Rijeku bila su protiv, dok vijećnici HDZ-a, Akcije mladih i Mosta nisu bili prisutni u vijećnici prilikom glasovanja o ovoj točki dnevnog reda.

Odluka o komunalnom doprinosu i Odluka o komunalnom redu usvojene su jednoglasno.

 

Komentari