Građani Rijeke nezadovoljni održavanjem zelenila: Ove godine nije bilo novca za košnju

83

Građani Rijeke sve češće iskazuje nezadovoljstvo održavanjem javnih zelenih površina. Smatraju da je ono nedostatno ili neprimjereno. Građani se žale i zbog zakašnjele ili neobavljene košnje kao i zbog toga što nakon košnje otkos ne bude zbrinut. Time su kućni ljubimci izloženi dodatnom ozljeđivanju.

Građani Rijeke upozoravaju  i na zapuštene parcele ili šikare u gradskom vlasništvu. U dogovoru s Gradom ili mjesnim odborima mogle bi se prenamijeniti u lokalne povrtnjake ili mjesta za  rekreaciju i socijalnu komunikaciju susjedstva.

Sve to navela je nezavisna vijećnica Maša Magzan u pitanju što ga je, u pisanoj formi između dviju sjednica, uputila gradonačelniku Marku Filipoviću.

“Planira li Grad Rijeka nešto poduzeti ne bi li se unaprijedilo održavanje javnih zelenih površina, a time i preventivno djelovalo na zaštitu kućnih ljubimaca, ponajprije pasa“, upitala je vijećnica Magzan zaključivši:

“Važno je znati što Grad planira poduzeti, s obzirom na to da su evidentno potrebni pomaci na kvantitativnoj i kvalitativnoj razini.”

Ove godine nije bilo novca za košnju

U Proračunu  ove godine nije bilo moguće osigurati više novca za čišćenje i košnju javnih površina zbog drugih projekata i programa te već unaprijed određenih prioriteta, odgovorio je  gradonačelnik i dodao:

“Za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini. U postupku koji prethodi donošenju plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora svi mjesni odbori dostavljaju svoje prijedloge zahvata za uvrštavanje u Prijedlog plana prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora.”

Vijeće mjesnih odbora utvrđuje probleme i potrebe građana na svom području i prioritete njihovog rješavanja. Rješava ih uz pomoć radnih tijela odbora, uz pomoć udruga, komunalnih društava, nadležnih odjela gradske uprave, drugih pravnih subjekata i građana.

Građani Rijeke, potrebna je i vaša inicijativa

“Putem vijeća mjesnih odbora građani mogu pokretati inicijative za uređenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, pokretati i utjecati na problematiku rješavanja komunalnog nereda u svom okruženju, pokretati i utjecati na saniranje oštećenih komunalnih objekata, tražiti pomoć i posredovanje vijeća mjesnog odbora u slučaju otežanog odvoza smeća, potrebi povećanja kontejnera za glomazno smeće i sl., inicirati potrebu o određenim sadržajima iz područja kulture, inicirati potrebu o određenim sadržajima iz područja brige o djeci, inicirati akcije čišćenja i uređenja okoliša te akcije natjecanja za najljepše uređen balkon, prozor, okućnicu, ulicu, eko vrt kao i predlagati određena predavanja i sl.“, odgovorio je gradonačelnik Filipović.

Dobrodošlom smatra inicijativu što bi je građani Rijeke pokrenuli putem vijeća mjesnog odbora vezano uz održavanje ili prenamjenu  javnih površina, ako za to postoje uvjeti.

Košnju opet omele i kiša i suša

Kad je riječ o košnji javnih zelenih površina, gradonačelnik se poziva na Zakon o komunalnom gospodarstvu i  Odluku Gradskoga vijeća o komunalnim djelatnostima što će ih obavljati KD Čistoća.

“Vezano uz košnju trave, s njom se na javnim površinama započinje u trenutku kada trava krene s rastom. Faktori koji utječu na to su temperatura, dužina dana te oborine, ali i mikroklimatski uvjeti pojedine lokacije. Košnja trave koja još nije krenula s rastom, prema stajalištu stručnjaka, bila bi beskorisna, a ne bi usporila ni rast trave početkom vegetacije. Ukratko, takva praksa predstavljala bi neopravdano rasipanje resursa”, kazao je gradonačelnik dodavši:

“Stoga se u košnju kreće u trenutku kada trava započinje rast, i to najprije u onim dijelovima grada gdje je taj rast značajno krenuo. U trenutku najjače vegetacije, neminovno je da se dogodi situacija da ima više dijelova grada s visokom travom nego dostupnih radnih grupa djelatnika KD Čistoća i podizvođača. Navedeno razdoblje ne traje dugo, budući da se za košnju angažiraju ne samo djelatnici KD Čistoća, nego i podizvođači te je košnja trenutno pri kraju, a cjelokupni tijek košnje vidljiv je i na tjednim planovima košnje koji se objavljuju na mrežnim stranicama KD Čistoća, pa je i na taj način moguće javno pratiti dinamiku rada.”

U odgovoru je napomenuo i to da su košnju ovog proljeća ometali meteorološki uvjeti odnosno obilne kiše u travnju i jake suše u svibnju.

Kazao je i to da je, u cilju što bržeg obavljanja košnje, KD Čistoća dodatno angažirala više podizvođača te uvela rad subotom.

Na kraju lipnja pokošeno je  oko 90% trave u gradu, a na preostalih deset posto je košnja upravo u tijeku.

Standard i uobičajena praksa u metropolama?

“To bi značilo da je u nešto više od mjesec dana obavljena gotovo sva košnja u gradu što se i u velikim gradovima, pa čak i metropolama, smatra standardom i uobičajenom praksom”, napisao je gradonačelnik  u odgovoru na vijećničko pitanje.

Na kraju je gradonačelnik dodao da su pokrenute aktivnosti na izradi novoga Proračuna, u kojem će, u skladu s  očekivanim prihodima, ne bude li recesijskih ekonomskih pokazatelja, planirati više novca za košnju te uređenje i održavanje javnih zelenih površina.

Prema programu održavanja komunalne infrastrukture

Neuredno obavljen posao te otkos razbacan po pločnicima i javnim stubištima, nakon lipanjske košnje, gradonačelnik Filipović nije komentirao.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za održavanje javnih zelenih površina ove je godine u Gradu Rijeci predviđeno gotovo 22 milijuna kuna. U taj program spadaju hortikulturni i građevinski radovi u parkovima i ostalim javnim zelenim površinama te održavanje postojećih i nabavka novih klupa i dječjih sprava.

Programom su obuhvaćeni: izrada projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, potpornih zidova oko njih i postavljanje antistres podloga te  uređenje parkova i javnih zelenih površina kao i komunalni prioriteti po mjesnim odborima.

Izvor: Da štima svima

L.B.

 

Komentari