Grad Rijeka prepušta državi zemljište za rekonstrukciju raskrižja Škurinje

149
otvorenje ceste dc403

Kao jedan od koraka u stvaranju preduvjeta za rekonstrukciju raskrižja na cesti D403 na Škurinjama, gradonačelnik je s 62. gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću uputio prijedlog da Grad Rijeka zemljište potrebno za zahvat bez naknade prepusti u vlasništvo državi.

Rekonstrukcija raskrižja na cesti D403 na Škurinjama

U listopadu 2023. godine otvorena je državna cesta DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka, odnosno cesta koja predstavlja novu, izravnu i brzu vezu riječke zaobilaznice s lukom Rijeka, odnosno s budućim kontejnerskim terminalom na Zagrebačkoj obali.
U sklopu navedene investicije potrebno je na državnoj cesti DC403 izvesti rekonstrukciju raskrižja Škurinje. Temeljem prijedloga gradonačelnika, Grad Rijeka će bez naknade prenijeti u vlasništvo Republike Hrvatske nekretnine u zahvatu rekonstrukcije raskrižja Škurinje. Radi se o prostoru veličine 15.738 m2 vrijednosti gotovo 920 tisuća eura.

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Rijeke u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Gradonačelnik je usvojio izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Rijeke u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, u kojem stoji kako u protekloj godini na području Rijeku nisu proglašene prirodne nepogode koje su mogle uzrokovati štete. Izvješće, kao i Prijedlog odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Rijeke, upućeni su Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Imenovani članovi Povjerenstva za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More

Povjerenstvo za optimizaciju procedure upisa djece u dječje vrtiće čiji je osnivač Grad Rijeka, osnovano od stane gradonačelnika u listopadu 2023. godine, podnijelo je izvješće gradonačelniku u kojem stoje do sada provedeni koraci u postizanju krajnjeg cilja: provedbe upisa na jednostavan, brz i efikasan način.

Gradonačelnik je imenovao članove Povjerenstva za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More. Povjerenstvo je imenovano temeljem obveze iz Kolektivnog ugovora, a radi se o tijelu čiji je zadatak tumačenje odredaba ugovora, praćenje izvršavanja ugovora i izvještavanje ugovorne strane o provedbi i kršenju ugovora.

Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje upućen je Prijedlog odluke o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke.

Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija posredničkog tijela

Također, Gradsko vijeće će raspravljati i o prijedlogu odluke o sklapanju Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija posredničkog tijela za odabir operacija. Radi se o ugovoru koji bi se potpisao s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i temeljem kojeg bi se Gradu Rijeci dodijelilo 885.000,00 eura za financiranje tijela u Gradu Rijeci koje provodi poslove vezane uz implementaciju ITU mehanizma. Radi se o posebnom obliku ulaganja sredstava iz Europskih fondova koji je vezan isključivo za projekte i programe Urbane aglomeracije Rijeka.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu

Gradsko vijeće odlučivat će i o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu. Prijedlog Detaljnog plana raspodjele izrađen je od strane Stručno-savjetodavne komisije za vrednovanje programa javnih potreba Riječkog sportskog saveza, koja je razmotrila 249 prijavljenih programa po aktivnostima te predložila redovno sufinanciranje tijekom 2024. godine 214 programa temeljem važećih kriterija, po aktivnostima unutar Programa.

Raspodjela 1,12 milijuna eura sredstava spomeničke rente za 2024. godinu

Nadalje, gradskim vijećnicima upućen je prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu, kojim su predloženi programi i projekti koji bi se poduprli s 1,12 milijuna eura sredstava koje se planiraju prikupiti od spomeničke rente.

Također, Gradskom vijeću se predlaže poništavanje po treći put ponovljenog postupka davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija), budući da na javno raspisane natječaje nije pristigla niti jedna ponuda.

Gradskom vijeću upućen je prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka te odluke koji se tiču upravljanja poslovnim prostorima.

Komentari