Grad Rijeka objavio natječaj za prodaju stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada

281

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavio je Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 25. listopada 2021. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje ponuda izvršit će se 25. listopada 2021. godine u 12,00 sati, na adresi Titov trg 3, prizemlje, u sali za licitacije.

Komentari