GLAS traži besplatne higijenske uloške i tampone u Hrvatskoj

25

Anka Mark Taritaš, saborska zastupnica GLAS-a, još je 28. travnja 2019. godine dala prijedlog dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim je predloženo da se smanji tzv. porez na ženskost s 25% na 5%. Međutim, ponovo je izvijestila da je njezina stranka dana 28. veljače pokrenula pitanja smanjenja stope PDV-a za higijenske uloške i tampone. U Škotskoj su još početkom tjedna ulošci i tamponi dostupni potpuno besplatni. U Engleskoj porezna stopa na uloške i tampone iznosi 5%, a sav prihod usmjerava se na programe koji se bave nasiljem nad ženama. U Hrvatskoj do sada ne postoji ništa usporedivo s Engleskom i Škotskom. Anka Mrak Taritaš strahuje da je Hrvatska još daleko od toga da ulošci i tamponi postanu besplatni, a napominje i da trenutno na repertoaru nije taj prijedlog, već izbori u HDZ-u.

Anka Mrak Taritaš komentirala je: „Tema higijenskih uložaka i tampona postala je tema svih članica EU-a. Lani je predloženo da članice to reguliraju, odnosno konačni prijedlog će biti da higijenski ulošci i tamponi budu besplatni, kao što je takav zakon prošao prošli tjedan u Škotskoj već u prvom čitanju.“

S druge strane, Diana Topčić-Rosenberg upozorila je i na problem menstrualnog siromaštva. Naime, činjenica je da u nekim zemljama čak 20% žena ima poteškoća s opskrbom higijenskih uložaka i tampona, a jednako tako 20% djevojčica izostaje iz škole u dane menstruacije: „Mi to ne znamo jer se time nismo bavili na takav način, ali sigurno postoji određeni broj stanovništva Hrvatske s prilično poražavajućom stopom siromaštva kojima obitelji sa ženskom djecom muku muče kako se opskrbiti nečim što moraju nabavljati samo zato što su žene.“

Komentari