Erste Card Club prestaje s izdavanjem DC RCC kartica

38

Kao rezultat usklađivanja s izmjenama zakonske regulative, Erste Card Club d.o.o. (ECC) od 1. studenog 2020. prestaje s izdavanjem svih Diners Club Rijeka City Card (DC RCC) kartica, kao i s njihovim obnavljanjem. Postojeće kartice građani će moći koristiti do 31. prosinca 2020. za sve gradske usluge kao i do sada.

Erste Card Club d.o.o. (ECC), kao institucija za elektronički novac, dužan ispunjavati uvjete pouzdane autentifikacije korisnika kartice iz Zakona o platnom prometu, što se osigurava izdavanjem kartica s EMV čip tehnologijom i potvrdom transakcija PIN-om. Zbog nemogućnosti tehničkog usklađivanja s postojećim sustavom plaćanja gradskih usluga u Rijeci, ECC nakon 31. prosinca 2020. više neće biti u mogućnosti pružati dosadašnje usluge DC RCC prepaid karticom.

Kako bi mogli nastaviti koristiti usluge gradskih poduzeća, Komunalno društvo Autotrolej će svim korisnicima koji na DC RCC karticama imaju upisano aktivno pravo mjesečnog korištenja javnog gradskog prijevoza, a nisu od ranije korisnici Torpedo kartica, do kraja godine poslati Torpedo karticu bez naknade, na koju će moći nastaviti upisivati mjesečna prava Autotroleja.

KD Autotrolej će svim građanima čije adrese ima evidentirane u svom sustavu automatski poslati nove Torpedo kartice i na njih prenijeti mjesečna prava (tzv. pokaznu kartu). Stoga se pozivaju građani koji su od trenutka izdavanja DC RCC kartice koju koriste za upis mjesečnih prava Autotroleja mijenjali adresu prebivališta odnosno boravišta, da se radi ažuriranja adrese jave u Call centar Autotroleja na 051/311-400 ili putem maila autotrolej@autotrolej.hr, ili pak dođu u poslovnice Autotroleja kako bi tamo preuzeli svoje Torpedo kartice, također bez naknade.

Također, građani koji DC RCC koriste kao člansku iskaznicu za Gradsku knjižnicu Rijeka, u knjižnici će, prilikom posudbe ili vraćanja knjiga, dobiti zamjensku iskaznicu, naravno bez naknade.

Komentari