Dovršena obnova kule Malinica u Kastvu

97
kula Malinica

U sklopu kontinuiranog programa sanacije i rekonstrukcije gradskog bedema uspješno je dovršena obnova još jedne kastavske kule. Riječ je o sjeverozapadnoj kuli Malinica, inače najvišoj točki gradskih zidina, koja je sada u potpunosti pristupačna građanima i posjetiteljima.

Kula je do ove godine bila u izrazito lošem stanju zbog dotrajalosti građevnog materijala i višestoljetnog zanemarivanja

Od nje su preostali samo temelji i ruševni ostaci, a siguran pristup kuli nije bio moguć. Zahvaljujući sufinanciranju Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske u iznosu 53.000,00 EUR, sanirani su temelji kule, rekonstruiran je njen donji dio te je uređeno kameno stubište.

Nakon obnove čitave istočne strane gradskog bedema te Crekvine i Žudike, rekonstrukcijom kule Malinica u potpunosti je dovršena sanacija cijele sjeverne strane gradskog bedema, a dobiven je i novi atraktivni vidikovac, čime se dodatno unaprijedila kulturna i turistička ponuda grada.

U idućim godinama planira se obnova dvije preostale kule na južnoj strani gradskog bedema, kao i drugih manjih zahvata na gradskim zidinama, čime će se u potpunosti dovršiti sanacija gradskog bedema Kastva, inače jednog od najznačajnijih primjera hrvatske fortifikacijske arhitekture iz 15. i 16. stoljeća.

Komentari