Djevojčicama u osnovnim školama Grada Rijeke dostupni besplatni higijenski ulošci

110

U svim osnovnim školama kojima je osnivač, Grad Rijeka osigurao je dostupnost besplatnih higijenskih uložaka za djevojčice.

Djevojčicama, učenicama viših razreda osnovnih škola, u dispenzerima postavljenim u školskim toaletima sada su dostupni dnevni i noćni higijenski ulošci te ih mogu koristiti prema svojim potrebama bez posredništva razrednika ili drugih zaposlenika škole.

Ovim projektom vrijednim 165.805,00 kuna, za razdoblje jedne kalendarske godine Grada Rijeka je dao proaktivan odgovor na rezultate istraživanja o menstrualnom siromaštvu koji je riječka Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter predstavila javnosti tijekom prošle godine, a u kojima je naveden čitav niz podataka koji upućuju na nedostupnost higijenskih potrepština.

Predstavljanju provođenja ove inicijative održanom u osnovnoj školi Trsat sudjelovali su riječki gradonačelnik Marko Filipović, zamjenici gradonačelnika Sandra Krpan i Goran Palčevski, pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke Sanda Sušanj, ravnateljica Osnovne škole Trsat Sonja Lefler, koordinatorica programa za ženska prava i reproduktivnu pravdu u udruzi PaRiter Marinela Matejčić i voditeljica prodaje u VIOLETA d.o.o, Irena Matić.

Istraživanje udruge PaRiter, provedeno koncem 2020. godine na uzorku od 6.084 osobe koje su imale menstruaciju u posljednjih godinu dana, pokazalo je da i Hrvatska spada u skupinu zemalja u kojoj vlada menstrualno siromaštvo.

Prezentacija-projekta-besplatnih-higijenskih-uložaka-u-osnovnim-školama-Grada-Rijeke-14

Trećina žena u Hrvatskoj prisiljena je štedjeti na ulošcima jer su im preskupi. Dio njih, zbog previsokih cijena kupuje manje kvalitetne menstrualne potrepštine, dok više od 10 % građanki Hrvatske nije u mogućnosti kupiti dovoljno uložaka da bi ih redovito mijenjale. Podjednak postotak njih uopće si ne može priuštiti uloške.

„Iznenadili su nas rezultati ovog istraživanja i odlučili smo na problem proaktivno reagirati“, istaknula je zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan i dodala kako se stremilo tome da higijenske potrepštine budu dostupne svim djevojčicama osnovnih škola, a ne samo onima koje spadaju u socijalno ugrožene skupine. „Također smatramo i kako bi trebalo smanjiti PDV na menstrualne higijenske potrepštine, jer je nedopustivo da si ih u 21. stoljeću, zbog financijskih nemogućnosti neke žene ne mogu priuštiti. Nadam se da će se ova inicijativa proširiti i na ostale gradove u Hrvatskoj“, rekla je Krpan i dotaknula se najavljenog uvođenja Zdravstvenog odgoja u program osnovnih škola. „Na iskustvu dobre prakse Građanskog odgoja i obrazovanja želimo do kraja našeg mandata, po istom principu u riječke osnovne škole uvesti i Zdravstveni odgoj jer smatramo kako s mladim ljudima treba razgovarati o zdravstvenim temama. Dio tog programa bio bi i seksualni odgoj budući da je riječ o temi koja djeci može biti neugodna za razgovarati o njoj s roditeljima, a bitno je i da o toj tematici budu educirani“, zaključila je Krpan

Zadovoljna reakcijom Grada Rijeke na ovaj problem je i Marinela Matejčić iz udruge PaRiter koja se osvrnula na mogućnost smanjenja PDV-a na menstrualne potrepštine rekavši kako je udruga krajem prošle godine provela peticiju za smanjenje poreza koju je potpisalo 24.000 ljudi i koju namjeravaju dostaviti Vladi Republike Hrvatske prije sljedećeg izglasavanja o smanjenju poreza na menstrualne potrepštine koji bi trebao biti izglasan u Saboru u prvoj polovici ove godine. „Ostaje nam za vidjeti hoće li vladajući pokazati da su u stanju biti primjer dobre prakse po pitanju ove problematike i samoinicijativno smanjiti porez ili će čekati nalog od strane Europske komisije da to učine“, rekla je Matejčić.

Riječki gradonačelnik Marko Filipović također je uputio apel Vladi Republike Hrvatske da se smanji porez na ove proizvode. „Mi smo u Rijeci prepoznali da problem očito postoji i brzo smo i učinkovito reagirali. Vjerujem kako smo ovim potezom, osim financijskog olakšanja doprinijeli i tome da se o ovoj temi više i otvorenije razgovara i nadam se da će se i ovaj projekt koji je Rijeka provela među prvima u Hrvatskoj nastaviti širiti dalje na ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave diljem Hrvatske“, zaključio je gradonačelnik Filipović.

Prezentacija-projekta-besplatnih-higijenskih-uložaka-u-osnovnim-školama-Grada-Rijeke-5

Istraživanje PaRitera: Hrvatska je zemlja menstrualnog siromaštva

Prema istraživanju udruge PaRiter, više od trećine ispitanica (36,4 %) navelo je da im se događa da moraju kupiti manje kvalitetne menstrualne potrepštine zbog njihove cijene, pri čemu 8,3 posto navodi da je to često dok 28,1% navodi  ponekad. Više od 10 % ispitanica navelo je da im se događa da nemaju dovoljno menstrualnih potrepština koje su potrebne da bi ih mogle promijeniti kad god žele (11,9 %), kao i da si ne mogu priuštiti menstrualne potrepštine. Njih 10 % bilo je u situaciji da si ne može priuštiti lijekove za smanjenje menstrualne boli, a 8,8 % je navelo da im se događa situacija da uložak (tampon) ne promijene duže od 6-8 sati jer si ne mogu priuštiti više menstrualnih potrepština. Manji udio ispitanica bio je u situaciji da su morale posuditi menstrualne potrepštine od prijateljice ili nekog drugog jer si ih nisu mogle priuštiti (4,7 %).

Valja istaknuti da su brojne žene  u Hrvatskoj zapravo žrtve menstrualnog siromaštva. Svaka žena u Hrvatskoj tijekom života plati oko 8000 kuna PDV-a na kupnju higijenskih uložaka i tampona. Brojne europske zemlje imaju niži PDV na ove potrepštine, a Europski parlament još 2019. godine usvojio je rezoluciju o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU, kojom su zemlje članice pozvane da se ženske higijenske potrepštine izuzmu od oporezivanja PDV-om.

Riječkim programom osigurani ulošci za sve učenice viših razreda

Objedinjeni postupak za nabavu higijenskih uložaka za oko 2300 učenica riječkih osnovnih škola, proveo je Odjel gradske uprave za provedbu javne nabave tijekom prosinca 2021. godine. Na natječaj se javila tvrtka Violeta.d.o.o kao jedini ponuditelj. Ukupna vrijednost projekta je 165.805,00 kuna za razdoblje jedne kalendarske godine.

Nabavljene su dvije vrste higijenskih uložaka, odnosno dnevni i noćni ulošci, kao i pripadajući dispenzeri koji su montirani u školske toalete.

Dinamika isporuke higijenskih uložaka odvijat će se sukcesivno, u pravilu jednom mjesečno, a u slučaju potrebe i češće. Držači, odnosno dispenzeri dostavljeni su s prvom isporukom higijenskih uložaka, a u slučaju potrebe mogu se promijeniti i tijekom trajanja ugovora.

Ovaj projekt samo je jedan korak Grada Rijeke u cilju rješavanju rastućeg problema menstrualnog siromaštva i rodne ravnopravnosti, što nažalost ponajviše primarno utječe na najranjivije članice našeg društva.

L.B.

Komentari