Deset milijuna djece se zbog pandemije možda neće vratiti u škole

14

Britanska humanitarna organizacija Save the Children objavila je danas kako se „oko 10 milijna djece možda nikad neće vratiti u škole – riječ je o krizi bez presedana i vlade moraju hitno djelovati“, istakla je direktorica Save the Children Inger Ashing. To je oko 90% učenika i studenata, koji su nakon početka epidemije prestali pohađati tradicionalnu nastavu u školama. Slijedom toga, organizacija Save the Children predviđa da bi zbog ekonomskih posljedica 90 do 117 milijuna djece moglo završiti u siromaštvu što bi imalo posljedice na njihovo obrazovanje. Mladi bi bili prisiljeni raditi, djevojčice bi bile natjerane na udaju, a između 7 i 9, 7 milijuna djece bi moglo napustiti školovanje.

Inger Ashing dodala je: „Vlade bi trebale povećati financiranje obrazovanja, a umjesto toga povećavao bi se rizik od novih rezova, što će dovesti do dramatičnog porasta nejednakosti između bogatih i siromašnih, djevojčica i dječaka.“ Zbog toga organizacija poziva vlade i privatne donatore na povećanje financiranja obrazovanja kako bi se djeca mogla vratiti u škole kada će to uvjeti dopuštati, a u međuvremenu osigurati svima dostupnost učenja na daljinu.

Komentari