Da štima svima: Možemo li na primjeru ŠPUR-a testirati obećani novi ritam Grada i njegovo usklađivanje s ritmom Županije?

220

Članovi udruge „Da štima svima“ održali su danas konferenciju za medije na temu „Možemo li na primjeru ŠPUR-a testirati obećani novi ritam Grada i njegovo usklađivanje s ritmom Županije?“ Na press konferenciji govorili su koordinatorica političkih aktivnosti Leonida Domijan Fišter, vijećnica Nezavisne liste Davora Štimca Maša Magzan i predsjednik kluba vijećnika Nezavisne liste Davor Štimac.

U prvom redu bitno je napomenuti kako Škola primijenjenih umjetnosti u Rijeci od samog osnutka funkcionira dislocirano na dvije adrese: Stane Vončine 1 i Šetalište 13. divizije 75. Primorsko-goranska županija već 14 godina plaća najamninu Hrvatskom crvenom križu za preuređeni skladišni prostor, a o proširenju postojećih gradskih kapaciteta na Pećinama ili o alternativnom rješenju na nekoj drugoj lokaciji i dalje nema dogovora s Gradom. Na snazi je privremeno rješenje koje traje već 14 godina, a zbog toga učenici svaki dan moraju pješačiti 3.8 kilometara na nastavu s jedne lokacije na drugu.

U uvodnom dijelu koordinatorica političkih aktivnosti Leonida Domijan Fišter u ime Udruge čestitala je Dan škole sa željom da se kreativnost ovih mladih ljudi čim prije nastavi razvijati u primjereno uređenom i inspirativnom okruženju. „Nadam se da  bi možda priča o riječkoj Školi primijenjenih umjetnosti mogla biti test najavljenog novog ritma grada i njegovog usklađivanja s ritmom Županije jer su tadašnji i sadašnji akteri u ovoj priči o privremenom rješenju – isti ljudi. Župan je isti, a današnji gradonačelnik Rijeke je ondašnji član županijskog odbora za školstvo. Škola djeluje na dvije adrese, prostor je derutan i zapušten, a učenici pješače ili se voze od jedne zgrade do druge“. To što se ravnatelj i nastavnici navodno ne žale, dodala je Leonida Domijan Fišter, može značiti da su ili zadovoljni lošim uvjetima ili ne žele protusloviti osnivaču. „Smatramo da je vrijeme za ozbiljno pokazivanje političke volje i zdravog razuma“, rekla je i pozvala na „usvajanje održivih rješenja umjesto krutog pozivanja na nadležnosti i tamo gdje je granica tanka, a najmekša bi trebala biti tamo gdje je riječ o interesu učenika.“

Vijećnica Nezavisne liste Davora Štimca Maša Magzan ukazala je problem dislociranosti što pak rezultira brojnim organizacijskim, tehničkim i odgojno-obrazovnim problemima koji nisu riješeni više od 20 godina. „Otkako je sredinom 1990.-ih godina osnovana, škola djeluje na dvije adrese. Nastavila je tako djelovati i 2000. godine kada je počela djelovati kao samostalna ustanova. Stručni predmeti su u Vili Polić, rodnoj kući Janka Polića Kamova, na adresi Šetalište 13. divizije, na atraktivnoj lokaciji u vlasništvu Grada Rijeke. Općeobrazovni predmeti se održavaju u prostorima OŠ Pećine. Za ‘podstanarstvo’ ŠPUR-a u OŠ Pećine Primorsko goranska županija ulaže više od 100 000 kn, no 2006. škola domaćin traži iseljenje srednjoškolaca. Nakon toga slijedi treće privremeno rješenje, a to je preseljenje škole na adresu Šetalište 13 divizije 2, u prostor skladišta Hrvatskog Crvenog križa na Piramidi što i danas funkcionira kao dislocirana školska jedinica.

Riječ je o skladišnom prostoru veličine 600 m2 za čiju je prenamjenu uloženo oko pola milijuna kuna. Kad se tome pridoda mjesečni najam što ga Županija već 14 godina plaća Hrvatskom crvenom križu, postavlja se pitanje zašto se ovaj novac nije racionalnije uložio za primjereno i trajno rješenje prostornog pitanja ŠPUR-a? Apsurdno je to što Županija plaća najamninu za školu čiji je osnivač zato što se već desetljećima ne može s Gradom dogovoriti o rješenju prostornog pitanja ŠPUR-a.

Kada sam na aktualnom satu 4. sjednice Gradskoga vijeća Grada Rijeke 28. listopada 2021. postavila ovo pitanje, odgovor zamjenice gradonačelnika Sandre Krpan bio je očekivan – pitanje treba postaviti Županiji kao osnivaču škole. Kad je isto pitanje postavljeno na Županijskoj Skupštini 4. studenog 2021., pročelnica Edita Stilin je očekivano, navela pitanje vlasništva te prenijela informaciju, da se ravnatelj i djelatnici škole ne žale ni na dislociranost niti na uvjete rada. Nešto ne štima ako ravnatelj i djelatnici navodno nemaju primjedbe, na stanje koje možete vidjeti na fotografijama: na premale učionice bez kompjutera i Wi-Fi veze, na neodržavane i improvizirane prostore, WC bez daske i tople vode, a na zgradi koja ne izgleda kao škola čak i ne postoji službeni natpis da je riječ o školi. “

Pećine, nefunkcionalna stolarija
Nefunkcionalna stolarija
improvizirani wc bez tople vode
Improvizirani WC bez tople vode
improvizirana učionica
Improvizirana učionica
WC bez daske
WC bez daske

Nadalje, upozorila je na primjereno rješenje koje je 8. veljače 2007. godine najavljeno u Novom listu. Riječ je naime o smještanju škole u skladišni prostor na Piramidi čime bi se riješio prostorno pitanje škole u sljedeće četiri godine. U istom članku spominjala se i mogućnost spajanja ŠPUR-a s novim prostorima Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci na sveučilišnom Kampusu, kao i odobrena sredstva Svjetske banke za rješavanje prostornog pitanja ŠPUR-a. Magzan je shodno tome nadodala:

„Čiji je interes u ovoj priči na prvom mjestu? Učenički očito nije jer već desetljećima nemaju odgovarajuće uvjete i svakodnevno se voze ili pješače iz zgrade u zgradu pa nerijetko zbog toga kasne na nastavu. Čini se da nije važan ni razvoj škole kao institucije jer zbog neodgovarajućih  uvjeta rada škola ne može rasti i otvarati nove programe. Izgleda kao da nije važno ni racionalno trošenje proračunskog novca jer se godinama izdvaja za rješenja koja nisu primjerena niti održiva.

Mišljenja smo da se uloženi novac mogao upotrijebiti bolje i smislenije; u interesu djece, kvalitete obrazovanja i razvoja grada. Primorsko-goranska županija kao osnivač i Grad Rijeka čija su djeca učenici škole, odgovorni su za rješenje prostornog pitanja ŠPUR-a. Ako to nije nova zgrada škole na alternativnoj lokaciji, možda je rješenje u proširenju matične zgrade škole u Vili Polić na Pećinama kako je najavljeno u Godišnjem planu i programu škole iz 2010.? Mogućnost da uređena pjesnikova rodna kuća bude novi dom i prava škola za mlade riječke kreativce smatramo vrlo prikladnom, a drago mi je što o tome govorim baš na današnji dan kada je 1886. rođen Janko Polić Kamov.“

ulaz u skladište pohrana materijala za nastavu
Ulaz u skladište u kojem se pohranjuje materijal za nastavu
škola na Piramidi (3.kat izgorio)
Škola na Piramidi
ulaz u učionicu na Pećinama
Ulaz u učionicu na Pećinama

Davor Štimac, predsjednik udruge „Da štima svima“, gradski vijećnik i predsjednik kluba NLDŠ istaknuo je: “Kada sam Županu Komadini rekao da mi se čini kako suradnja između Grada i Županije i ne ide najbolje, s obzirom na dinamiku najavljenu u lipnju ove godine. Župan je rekao da sam u pravu. Naime prošlo je šest mjeseci tijekom kojih se već trebalo nešto ozbiljnije dogoditi pa se stječe dojam da su Župan i Gradonačelnik u lipnju održali svojevrsnu pokaznu vježbu za medije. Bilo je najavljeno da je riječ o prvom u nizu sastanaka i da postoji čitav niz projekata koji se isprepliću i na čijoj realizaciji će surađivati. Voljeli bismo da je u tu priču uvrštena i problematika ŠPUR-a.”

Davor Štimac naglasio je kako se ne događa niti ono najavljeno, a to su stalne koordinacije svojih zamjenika i pročelnika. “Bila je najavljena suradnja na projektu novog Centra hitne pomoći na Rujevici i helidroma za HGSS te da se kreće s obnovom igrališta, najprije onoga na Podmurvicama, da će Županija sufinancirati opremanje nove riječke gradske knjižnice… Župan Komadina je u odgovoru na ovo pitanje rekao kako gradovi i općine Županiju doživljavaju kao bankomat. U primjeru Škole primijenjenih umjetnosti Rijeka, o kojoj danas govorimo, malo je drukčije – ovdje Županija obavlja uplate. I tako četrnaest godina!

Vidjeli smo i to da je u vrijeme prvog sastanka koordinacije s gradovima i općinama Županije gradonačelnik Rijeke bio na službenom putu. Iako nismo čuli nikakav konkretni rezultat za dobrobit Grada i Županje koji je polučen tim putovanjem, nisam doznao ni to  je li gradonačelnik na vrijeme dobio poziv za tu koordinaciju. Volio bih da riječki gradonačelnik sudjeluje na idućoj koordinaciji, a da jedna od tema bude i ŠPUR s obzirom na to da su prostorno pitanje najavili kao privremeno prije 14 godina i župan Komadina i današnji gradonačelnik Filipović kao tadašnji član županijskog Odbora za školstvo. Vrijeme je za promjenu modela ponašanja pa umjesto izgovora očekujemo dogovore.

uvijek prazna portirnica na Piramidi
Prazna portirnica na Piramidi
davno dotrajala stolarija
Davno dotrajala stolarija
neodržavani hodnik
Neodržavani hodnik
okruženje škole u skladištu na Piramidi
Okruženje škole u skladištu na Piramidi
šatori za vanučioničku nastavu (COVID mjera)
Šatori za izvanučioničku nastavu
Ulaz u školu-skladište BEZ NATPISA Šetalište 13 divizije 2
Ulaz u školu bez natpisa na adresi Šetalište 13. divizije

L.B.

Komentari