CTK Rijeka nudi besplatnu edukaciju RADAЯ za dugotrajno nezaposlene osobe!

26

Centar tehničke kulture Rijeka podsjeća da je rok za prijavu na besplatnu verificiranu edukaciju RADAЯ ovaj petak, 1. 11. 2019. godine.

Riječ je o edukaciji za zanimanje asistenta/ice na EU projektima, a znanje koje se na edukaciji može dobiti moguće je zaista široko primijeniti.

Edukacija je namijenjena dugotrajno nezaposlenim osobama, a uvjerenje o usavršavanju bit će upisano u radnu knjižicu.

Za sve polaznike edukacija je besplatna, a osigurana je i prehrana te putni troškovi.

Komentari