Autotrolej: Autobusno stajalište Novi list izmješta se za 200 metara

30

Od četvrtka, 25. veljače 2021. godine, privremeno se izmješta autobusno stajalište Novi list u smjeru B na lokaciju za cca 200 metara od postojeće stanice u pravcu Mlake (centra).

Autobusno stajalište označeno je privremenom stajališnom oznakom.

Komentari