Adamićeva ulica u Rijeci početkom ljeta zatvara se za promet, ulica Riva postaje dvosmjerna cesta

158
Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Početkom ljeta, očekuje se početak radova u Adamićevoj ulici. Tijekom odvijanja radova, promet kroz Adamićevu ulicu potpuno će se preusmjeriti na ulicu Riva gdje će biti uspostavljen dvosmjerni režim kretanja vozila. Rok za izvođenje radova tijekom kojeg će Adamićeva ulica biti zatvorena za promet bit će 8 mjeseci.

Također u ljetnim mjesecima u sklopu zajedničke investicije s Gradom Rijeka, započet će radovi na ulici Vjekoslava Dukića koja uključuje i rekonstrukciju križanja s ulicom Tome Strižića, i to nakon što Energo finalizira radove na polaganju toplovoda.

„Provedba ovako opsežnog, ali generacijskog projekta zahtijeva izazovne te dugotrajne radove, uz iskope na nekima od najfrekventnijih lokacija, stoga ovim putem želim još jednom zahvaliti svim građanima na dosadašnjem strpljenju. Iako će neke prometnice i dijelovi grada biti zatvoreni za promet neko vrijeme, ovaj projekt će osigurati kvalitetu vodne usluge te podići komunalni i životni standard korisnika. Osim što izgradnjom ove infrastrukture dosežemo standarde razvijenijih zemalja Europske unije, ovim projektom ćemo očuvati i naš kraj za daljnje generacije. Generacijski projekt će osigurati da u budućnosti na ovom području imamo kvalitetnu vodu za piće i čisto more koje će biti dodatno zaštićeno radom novog i modernijeg Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Iz svih navedenih razloga, molim građane za daljnje razumijevanje i strpljenje tijrekom budućih građevinskih radova.“, izjavio je direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini.

Važan doprinos očuvanju morskog okoliša – priobalnog mora i riječkog akvatorija –  osigurat će se izgradnjom novog Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) koji će biološki pročišćavati otpadne voda prije njihovog ispuštanja u more. Osim očuvanja morskog okoliša, UPOV i cjelokupna infrastruktura doprinosit će očuvanju morskih staništa i vrsta, kao i smanjenju onečišćenja.

Komentari