Otac mjuzikla “Sušak, Sušak” uoči premijere

Intervju s Mensurom Puhovcem idejnim začetnikom mjuzikla Sušak, Sušak za čije su predstave sve karte već rasprodane.

992
M. Puhovac na stubama ispred Sušačke gimnazije, koja se spominje u mjuziklu

Koliko je dugo u Vama sazrijevala ideja o ovom mjuziklu?

Ideja se kuhala dugo. Puno Sušačana znajuć da dosta pišen i delan s ansamblom Intermezzo čigov san voditelj. Predstave čije su teme uglavnom naše domaće, počeli su me špotat da kad mislin ča storit o Sušaku. Nisu oni ni znali da ja o tome mislin već dulje vrime, ali san ih pustil da uživaju va tome kako su me nagovorili. I tako san počel i sako malo nekoga od Sušačani neš bin pital i hodili smo naprvo. Uživanje je bilo kada bin ih neš pital a oni bi se počeli karat kako je zaspravne bilo. Nisu ni znali da san tako dobil baš ono ča mi treba.

Opišite u pet riječi-pojmova što vam Sušak predstavlja?

Ča predstavlja za me Sušak. Se. Mesto mog rođenja, rođen san va kuće va kojoj i sada bivan pred 65 let na Podvežici, broj kuće je bil Donja Vežica 15. Na Sušaku san prošal detinjstvo, su mladost, oženil se, dicu dobil i za ki dan ću poć va penziju i sest pod smokvu va dvorišću pa će mo ja i ona imet o čemu ćakulat. Sušak je za me moj život.

sušak, sušak
U društvu s publikom ispod friško postavljenog transparenta koji najavljuje “Sušak, Sušak”

Suradnja s maestrom Oljom Dešićem zasigurno je bila kreativna i dinamična. Jeste li ga morali nagovarati?

Već san više put rekal da kada san napisal se ostalo mi je još da najden kompozitora. Moran reć da san od prvoga dana kada san počel pisat o Sušaku na pameti imel da delan mjuzikl, a zač. Član san kazališta Ivan pl Zajc od 1971. godine,bolje reć član opere, a najviše san užival kada smo davali mjuzikle. Osećal san da tu pripadan. I zato san stupil va kontakt s Oljom, o kemu san se znala aš je on sin moga suseda Vežičana, ča znači da je i on. Njegovu muzičku vrednost san znala jer san je pratil i smatral san de će on bit najbolji odabir ako pristane. On je pristal s velin zadovojstvom. I tako smo počeli.

Kako je organizirana koprodukcija mjuzikla?

Koprodukciju sa kazališten dogovoril je Olja Dešić, a on je ujedno i producent mjuzikla.

Hoće li songovi i pjesme iz mjuzikla postati hitovi i razmišljate li o CD-u?

Meni su osobno si songi hit. A to je za razumet. Ma šalu na stranu. Ja san va te domaće muzike od kada kantan, a puno let san kantal na MIK u i dobro je poznan i osećan tako da san siguran da će saki song iz mjuzikla nać svoga zaljubljenika.

Podjela uloga vrlo je zanimljiva, kako su se izvođači – glumci i pjevači snašli u svemu tome i jesu li entuzijastični?

Za podjelu uloga ni trebalo puno mislet. Se su to naše domaće zvezde. Bil je samo problem ako će ju pristat. Olja je dobil zadatak za s njimi govorit. Ča se vidi da je bilo uspiješno. Snašli su se super, a kako nebi, pa se su to naši domaći ljudi. Katja-kostrenka. Mario. Lovranac ali govori si primorski zaiki, Keđo – bodul, i ni bilo puno dela tu i tamo za ispravit ku besedu, ča je pod kontrolom prof. Silvane Vranić se storeno. Moran reć da i ostali ča igraju su profesionacli članovi kazališta, ali sejedno san biral da to budu domaći ljudi ki doma govore onako kako bi trebalo va predastvi.

Vjerujem da bi Ćiro Kovačić osnivač i predsjednik Kluba Sušačana da je doživio ovu premijeru bio presretan.

Ča Ćiro?! Pa to bi bil sigurno najsretniji čovik na svetu. Njemu san prvome rekal ča smeran i ni bilo minuta kada bi mo se trefili, najviše na Trsatu, da me ni pital do kud san došal spisanjen i moral san mu saki put od slova do slova govorit ča san već storil. Ali ča moremo, ni ga više. Radi njega mi je najviše žal ča nismo to uspjeli storit ko leto prije.

Poput Kluba Sušačana, postoje i tvrtke koje su u svom nazivu sačuvale naziv topinima Sušak. Hoćete li ih pozvati na premjeru ili neke daljnje predstave?

Pa ima firmi ča va svon imenu imaju Sušak, ali sigurno da je klub Sušačana na prven mestu jer donekle je nastal iz ste ideje kod i naša predstava. U planu je da se ispita ki se nosi va svon nazivu Sušak da bi bili pozvani na prestavu, ali mislin da to neće trebat, aš ako su dali svoje firme naziv Sušak , sigurno su bili i prvi va redu za kartu mjuzikla Sušak Sušak.

diplomirani gledatelji
Vjerna publika iz grupe “diplomiranih gledatelja” uoči generalne probe

Pretpostavljam da ni HKD na Sušaku nije slučajno odabran za mjesto izvođenja mjuzikla Sušak.

HKD nikako ni slučajan odabir. Pa on je na Sušaku. Bolje reć kako smoga mi zvali samo Neboder. Da ni bilo tu moguće izvest mjuzikl, izveli bi mo ga bilo kade drugde, ali u svaken slučaju na Sušaku.

Jeste li uzbuđeni i što biste poručili našim čiteteljima?

Uzbuđen san jako. Moj staž va kazalištu je punih 45 let. Imel san puno velih i važnih nastupi i ni mi bilo lako. Ali ovo ča sada proživljavan ne more se opisat. Prije 45 let kada san se zaposlil va kazalištu moja prva prestava je bila mjuzikl My fair lady na iste ove pozornice, staro kazalište se obnavljalo, i da nas kad gren va penziju tu kade san prvi profesionalni korak storil, izvest će se mjuzikl Sušak, Sušak čigov san ja autor. Morete mislet kako mi je:) .

Razgovor vodila: Dunja Pavešić

Komentari