Podijeli

Sanaciju potpornih zidova – suhozida vodit će volonteri Udruge Dragodid uz pomoć učitelja i roditelja Osnovne waldorfske škole.

Radionica je namijenjena svim građanima, učenicima, studentima, lokalnim udrugama i široj javnosti. Da bi se sudjelovalo na radionici potrebno je prijaviti se na naznačene kontakte (info@waldorf-rijeka.hr, 091 6483501), a donacija od 50 kuna (za oba dana) zbog troškova organizacije je dobrodošla. Sudionicima će biti osigurane radne rukavice, alat i ručak. Na kraju radionice svi će dobiti potvrdu o sudjelovanju.

Na edukaciji kojoj je cilj popularizacija gromača kao vještine i baštine u lokalnoj zajednici i široj javnosti saznati će se o:
• važnosti očuvanja gromača (suhozida)
• načinima izgradnje, tj. obnove postojećih gromača (suhozida)
• općim tehnikama i pravilima suhozidne gradnje

Vrt je na korištenje za potrebe nastave te šire edukacije građana dobila Osnovna waldrofska škola zahvaljujući Gradu Rijeci i želja je zaposlenika, djece i njihovih roditelja staviti ga u pravu funkciju: redovni odgojno-obrazovni rad. Naime, Škola ima kao redovni predmet Vrtlarstvo, a vrt se planira koristiti za puno šire djelovanje: radionice i predavanja za djecu i roditelje kao i za građanstvo.